ћирилица / latinica
Претражи сајт:
ПРЕТПЛАТАПретплата за електронске новине "Авангарда" обавља се по принципу припејда.
Наплаћује се само читање целих текстова после клика на дугме за дозволу наплате, за сваки текст понаособ, при чему је цена сваког текста видљиво приказана.

За претплату потребно је да на наш рачун

160-480881-17
код банке Intesa

уплатите произвољн износ. Препоручујемо да то буде од 200 до 500 динара.

Системом верификације пријаве чланском картом и евиденцијом отварања текстова наши читаоци имају потпуну контролу трошења кредита.

Надамо се да ћемо ускоро увести и ONLINE систем наплате, о чему ћете бити благовремено обавештени.
Изглед попуњеног налога за уплату: